Monika Łaska-Klima – radca prawny, doradca podatkowy, syndyk i doradca restrukturyzacyjny

Specjalizacje:

 • prawo nieruchomości,

 • prawo podatkowe,

 • prawo gospodarcze,

 • prawo spółek,

 • prawo upadłościowe, naprawcze i restrukturyzacyjne,

 • prawo cywilne.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Od 2006 roku wpisana na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych. Jest Członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Od 2012 roku wpisana na listę syndyków (aktualnie doradców restrukturyzacyjnych) przy Sądzie Okręgowym w Krakowie.
Jest ekspertem z zakresu prawa podatkowego, prawa upadłościowego, naprawczego i restrukturyzacyjnego, prawa spółek oraz prawa z zakresu inwestycji i obsługi nieruchomości, w tym obsługi inwestycji deweloperskich.
Posiada ogromne doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, w szczególności w zakresie obsługi projektów deweloperskich i inwestycyjnych.
Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze projektów inwestycyjnych oraz transakcji w obrocie nieruchomościami. Analizując każdą transakcję we wszelkich aspektach norm prawno-podatkowych, łączy bezpieczeństwo transakcji z jej optymalizacją podatkową.
W sposób kreatywny i indywidualny podchodzi do każdego zagadnienia. Nie ma dla niej problemów nie do rozwiązania.
Włada językiem angielskim.

Joanna Wątroba – adwokat

Specjalizacje:

 • prawo gospodarcze,

 • prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne,

 • prawo cywilne,

 • prawo rodzinne,

 • prawo egzekucyjne.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Członkiem Izby Adwokackiej w Krakowie. Wpisana na stałą listę mediatorów Sądu Okręgowego w Krakowie.
Zajmuje się szczególnie prawem procesowym (w tym procedurą cywilną w sprawach gospodarczych), prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym, jak również prawem egzekucyjnym.
Prowadziła liczne sprawy związane z odpowiedzialnością byłych członków zarządu oraz wspólników spółek osobowych za zobowiązania spółek.

Włada językiem niemieckim.

Anna Bigaj – radca prawny

Specjalizacje:

 • prawo gospodarcze,

 • prawo spółek,

 • prawo cywilne,

 • prawo rodzinne,

 • prawo egzekucyjne,

 • prawo własności intelektualnej,

 • prawo budowlane i inwestycji deweloperskich,

 • prawo ubezpieczeniowe.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ukończyła również studia podyplomowe na w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ z zakresu prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego. Jest Członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Z Kancelarią współpracuje od 2008 roku, świadcząc nieprzerwanie profesjonalne usługi na rzecz jej Klientów.
Specjalizuje się w prawie i postępowaniu cywilnym, prawie gospodarczym i prawie spółek, ze szczególnym uwzględnieniem branży budowlanej i deweloperskiej,
Jest ekspertem w tworzeniu i negocjowaniu umów, w tym z elementami praw autorskich, oraz związanych z branżą IT,
Posiada bardzo bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, z powodzeniem reprezentując Klientów w dochodzeniu roszczeń przed sądami powszechnymi, w szczególności w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań, jak również z zakresu roszczeń związanych z prawem ubezpieczeniowym,
Zawsze starannie przygotowana, podchodząca z zaangażowaniem i pasją do problemów i potrzeb Klientów.

Tadeusz Klima – specjalista ds. administracji

Posiada wykształcenie techniczne, jednak w Kancelarii jest odpowiedzialny za działania administracyjne, nadzór nad rozliczeniami finansowymi oraz obsługą IT.
Jego doświadczenie techniczne w branży budowlanej stanowi niezwykłą pomoc i wsparcie dla obsługi podmiotów z branży inwestycji deweloperskich. Jest zaangażowany w obsługę prowadzonych przez Kancelarię postępowań upadłościowych.
Jest osobą kreatywna, pracowitą i zorganizowaną. Zawsze uśmiechnięty i życzliwy wspiera pozostałych członków zespołu.
Włada językiem angielskim.

Justyna Brzezicka – prawnik

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Akademii Krakowskiej im. A. Frycza Modrzewskiego. Podczas studiów odbywała praktyki w kancelarii adwokackiej, jak również w prokuraturze. Pracowała również w biurze Syndyka. Obecnie przed obroną studiów podyplomowych z Doradztwa Podatkowego na Uniwersytecie Ekonomicznym. W Kancelarii od 2016 roku. Przedmiotem jej szczególnego zainteresowania stanowi prawo podatkowe, prawo gospodarcze i handlowe. Jest osobą dobrze zorganizowaną, pracowitą, dociekliwą oraz pełną entuzjazmu.
Włada biegle językiem niemieckim.

Małgorzata Bytomska – office manager

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na kierunku Turystyka i Rekreacja.
Przez kilka lat doradzała klientom w wyborze wymarzonych wakacji – a teraz najbardziej lubi realizować marzenia swoje i swojej rodziny.
Jest osobą zorganizowaną i odpowiedzialną. Lubi kontakt z ludźmi. Jest zawsze uśmiechnięta i życzliwa.
Kieruje sekretariatem kancelarii. Jest odpowiedzialna za organizację biurowo –administracyjną, sprawozdania i raporty oraz kontakt z klientem.
Włada językiem angielskim.